Społeczność Wandzina obchodziła 30-lecie działalności. Z tej okazji odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona aktualnym wyzwaniom w obszarze tematyki uzależnień i HIV/AIDS. W programie konferencji znalazło się wiele niezwykle interesujących i inspirujących wystąpień wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się tematyką uzależnień i HIV/AIDS, m.in. : prof. Miłosz Parczewski, dr Anna Marzec- Bogusławska, dr Krzysztof Margol, dr Marcin Szulc, dr Agata Cichoń i mgr Piotr Adamiak. Swoją obecnością uroczystość uświetnili również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia w osobie  Wiceministera Zdrowia pana Zbigniewa Króla oraz dyrektora KBPN dr Piotra Jabłońskiego, a także przedstawiciele władz samorządowych, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,  NFZ i Sanepidu. Nie zabrakło również wiernych przyjaciół Wandzina z Niemiec, członków Rotary Club. Polską Federację Społeczności Terapeutycznych reprezentowali: Jolanta Łazuga-Koczurowka, Barbara Tokarska, Piotr Adamiak oraz Michał Budniakiewicz. Obchody zgromadziły ponad dwustu gości, uczestniczących nie tylko w konferencji, ale również w prezentacjach i występach artystycznych przygotowanych przez pacjentów ośrodka. Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych składa Donatowi Kuczewskiemu- Liderowi i Dyrektorowi „Stowarzyszenia Solidarni Plus” oraz wszystkim pracownikom ośrodka w Wandzinie  życzenia osobistych i zawodowych sukcesów w pracy na rzecz osób uzależnionych.