Z głębokim żalem żegnamy Roberta Oszczakiewicza – kolegę, przyjaciela, terapeutę, lidera społeczności MONAR w Gaudynkach

Człowieka o wielkim sercu, z dystansem do siebie i świata.

                                                            Pogrążeni w smutku, 

znajomi i przyjaciele z Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych

 

Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim