Składamy wyrazy głębokiego współczucia Joli Koczurowskiej z powodu śmieci męża
Krzysztofa Koczurowskiego.

Z żalem żegnamy również naszego przyjaciela, terapeutę, superwizora Kazia Jarzębskiego.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek 23.03.2923 o godz. 11.00 na Cmentarzu
św. Rocha 79 w Częstochowie.
Społeczność PFST