Aby wstąpić do Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych trzeba pracować z osobami uzależnionymi, najlepiej metodą społeczności terapeutycznej i uzyskać rekomendację dwóch członków PFST. Wypełnioną deklarację (do pobrania poniżej) należy przesłać na adres: Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, ul. Agrarna 2, 80-297 Gdańsk. Składka członkowska wynosi 10 zł miesięcznie.

Deklaracja członkowska PFST