Do najważniejszych inicjatyw i dokonań PFST należą:

  • opracowanie, propagowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników społeczności terapeutycznych oraz karty praw członków społeczności terapeutycznych (pierwsze w Polsce);
  • opracowanie procedury przyznawania certyfikatów przynależności do PFST osobom podpisującym oświadczenie o przestrzeganiu ww. kodeksu;
  • organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe członków Federacji (seminaria, szkolenia certyfikacyjne, itp.). Ogółem z różnych form kształcenia skorzystało około 700 osób z całej Polski.
  • aktywny udział członków Federacji w opracowywaniu wszystkich ważniejszych dokumentów z zakresu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych oraz zakresu standardów etycznych i zawodowych (na zaproszenie KBPN, MZ);
  • wydawanie Biuletynu Informacyjnego (6 numerów);
  • organizacja konferencji międzynarodowych, wyjazdów integracyjnych i spotkań dyskusyjnych.