Poniżej zamieszczamy harmonogram zjazdów z uwzględnieniem dokładnych dat w roku 2020:

 

Terminy zjazdów XVI edycji specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia
organizowanego przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych:
(szczegółowy grafik zajęć udostępniony będzie uczestnikom szkolenia w czasie I zjazdu)

 24-26 stycznia
 21-23 lutego
 20-22 marca
 24-26 kwietnia
 22-24 maja
 19-21 czerwca
 20-24 lipca
 24-28 sierpnia
 25-27 września
 23-25 października
 20-22 listopada
 17-20 grudnia
 Styczeń 2021 – 3 dni
 Luty 2021 – 4 dni
 Marzec 2021– 3 dni
 Kwiecień 2021– 3 dni
 Maj 2021 – 3 dni
 Czerwiec 2021– 3 dni
 Lipiec 2021– 3 dni
 Sierpień 2021– 3 dni
 Wrzesień 2021– 3 dni
 Październik 2021 – 3 dni
 Listopad 2021 – 4 dni
 Grudzień 2021 – 3 dni
 Styczeń 2022 – 3 dni
 Luty 2022 – 2 dni– zakończenie zajęć teoretycznych szkolenia