Podczas VII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Polska Federacja Społeczności Terapeutycznej wybrano Komisję Etyki w składzie:

Annę Czapska (przewodnicząca)

Piotr Zimoch (zastępca)

Grzegorz Dychto