W dniach 24 – 26 września tego roku odbywać się będzie w Gdańsku XIX Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych organizowana przez Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych z siedzibą w Gdańsku we współpracy z Europejską Federacją Społeczności Terapeutycznych, Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Urzędem Miasta Gdańska, Fundacją Res Humanae, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Gdańską Organizacją Turystyki. Konferencja została objęta patronatem honorowym Prezydent Miasta Gdańska Pani Aleksandry Dulkiewicz.

Jako organizatorzy tej Konferencji, cieszymy się, że to Polsce przypadł zaszczyt organizowania tego wydarzenia. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, dostrzegamy konieczność rozwijania współpracy międzynarodowej sprzyjającej dzieleniu się najnowszymi badaniami i innowacjami, aby poszerzać naszą wiedzę i umiejętności w pełnym wyzwań obszarze, jakim jest przeciwdziałanie uzależnieniom i wykluczeniu społecznemu.

XIX Europejska Konferencja Społeczności Terapeutycznych odbywa się pod hasłem „Kształtujmy przyszłość razem”. Jej adresatami są przede wszystkim osoby, organizacje, instytucje i społeczne gremia, które w profesjonalny sposób zajmują się pomocą osobom z problemem uzależnienia, w kryzysie bezdomności, wykluczonych społecznie z powodu starości czy niepełnosprawności. Spotkanie to będzie okazją do wymiany wiedzy naukowej i doświadczeń osób pracujących metodą społeczności terapeutycznej w trosce o nową jakość tej metody w oparciu o doświadczenia innych krajów; upowszechniania dobrych praktyk oraz nowatorskich form pracy z uwzględnieniem specyficznych grup odbiorców (kobiety, matki z dziećmi, osadzeni w zakładach penitencjarnych, osoby z grupy LGBTQiA+, mniejszości etniczne i kulturowe) oraz do dyskusji i propagowania etycznych i moralnych standardów pracy. Spodziewamy się wielu gości z kilkudziesięciu krajów z całego świata.

Udział w konferencji potwierdziło też wielu wybitnych teoretyków i praktyków społeczności terapeutycznej.

Wszelkie informacje znajdziecie na stronie internetowej: 

https://eftcconference2024.eu/pl

Mamy nadzieję, do zobaczenia w Gdańsku!