Poniżej zamieszczamy przetłumaczony na język polski tekst wydany przez organizację Dianova w związku z Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą Wobec Kobiet:

Organizacje ds. Uzależnień mają do odegrania ważną rolę w ograniczaniu przemocy wobec kobiet.

Wzrasta przemoc wobec kobiet ze strony partnerów i byłych partnerów. Liczba przypadków nękania fizycznego oraz w internecie wciąż rośnie. Na całym świecie nasila się pandemia przemocy wobec kobiet i dziewcząt  (https://www.un.org/es/coronavirus/articles/un-supporting-trapped-domestic-violence-victims-during-covid-19-pandemic), zaostrzona przez politykę blokowania wdrażaną przez wiele krajów.

COVID-19, zagrożenie dla równości płci

Każdego roku 243 miliony kobiet i dziewcząt w wieku od 15 do 49 lat pada ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony krewnych. W miarę kontynuacji działań blokujących liczba ta prawdopodobnie wzrośnie.

Według raportu ONZ  (https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-03/SG-Report-Socio-Economic-Impact-of-Covid19.pdf) w kryzysie spowodowanym COVID-19 mogą zostać ograniczone korzyści płynące z równości płci. Kryzys pogłębia feminizację ubóstwa i wzrasta podatność kobiet na przemoc.

 

Najbardziej są tym dotknięte kobiety przyjmujące substancje psychoaktywne (https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/S0020-7292%2898%2900181-7). Te kobiety zwykle doświadczają więcej przemocy niż inne. A czynniki stresu i izolacji związane z pandemią mogą tylko pogorszyć ich sytuację (https://www.dianova.org/advocacy-articles/people-who-use-drugs-and-the-covid-19-pandemic/).

Kiedy cierpią z powodu uzależnienia, mają również większe trudności niż mężczyźni w dostępie do odpowiedniej opieki. Nie tylko ze względu na ich stygmatyzację, ale także dlatego, że niewiele programów jest dostosowanych do ich potrzeb.

Zajmowanie się w ich przypadku nadużywaniem narkotyków oznacza również zajmowanie się przemocą.

Przemoc i nadużywanie substancji odurzających tworzą złożone relacje, które wymagają kompleksowej opieki. Skuteczne interwencje mogą być przeprowadzane tylko w programach, których projekt i realizacja są oparte na perspektywie płci, co pozwala kobietom skutecznie zająć się problemem przemocy jako czynnika wyzwalającego lub pogłębiającego uzależnienie.

„Istniejące struktury i programy nie są neutralne pod względem płci. Większość z nich jest zaprojektowana z perspektywy androcentrycznej, tj. zorientowanej na potrzeby mężczyzn. W tych usługach kobiety nie mają możliwości poprawy swojego zdrowia i samopoczucia. To zasada sprawiedliwości społecznej ”- mówi Montse Rafel, dyrektor Dianova.

 

Dianova wzywa władze do zajęcia się szczególnymi zagrożeniami i potrzebami kobiet uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Uwzględnienie perspektywy płci w programach leczenia umożliwia bezpośrednie zajęcie się przemocą na tle płciowym w bezpiecznym środowisku.

 

Wreszcie, konieczne jest uznanie, że pomoc w zakresie uzależnień uwzględniające aspekt płci odgrywają kluczową rolę w eliminowaniu przemocy wobec kobiet.