W wieku stu lat odszedł ojciec Harold Joseph Rahm- pracował w Brazylii, gdzie tworzył wiele wspólnot terapeutycznych i programów reintegracji społecznej. Był współzałożycielem i prezesem Brazylijskiej Federacji Społęczności Terapeutycznych (FEBRACT). Był także współzałożycielem i prezydentem (dwukrotnie) Latynoamerykańskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych (FLACT). W 2006 roku otrzymał nagrodę Światowej Federacji Społeczności Terapeutycznych.
Był człowiekiem oddanym ludziom potrzebującym, pełnym pasji i wiary. Wielu członków PFST miało okazję spotkać Go na konferencjach w różnych miejscach na świecie.