OGŁOSZENIE O SUPERWIZJI

Zapraszam do grup superwizji szkoleniowej w 2022r.

I – grupa: 25.02.2022r.
II – grupa: 06.05.2022r.

Superwizje będą odbywały się w formule 8 spotkań 10 – godzinnych.
Miejsce superwizji: Pruszcz Gdański.
Zapisy poprzez aplikację dostępną na stronie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Proszę również o kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną:
 502712348
 charczynski@gumed.edu.pl

Zapraszam
Marcin Charczyński