Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych została czlonkiem ECETT (European Compagnionships Exchange Through Travel).
Jest to organizacja założona w 2011 roku przez Georgesa van der Straten- przewodniczący ECETT (BELGIA), Andrea Ascari (WŁOCHY) i Charo Abbaitua (HISZPANIA).
Aktualnie organizacja zrzesza kilkanaście organizacji zajmujących się pomocą osobom uzależnionym z 10 europejskich krajów.
Głównym zadaniem ECETT jest umożliwienie wymiany doświadczeń w pracy poprzez platformę e-learningową oraz umożliwienie uczestnictwa w międzynarodowych stażach terapeutycznych we współpracy z programem ERASMUS+.
Cieszymy się z możliwości współpracy,
więcej informacji o ECETT można znaleźć na ich stronie internetowej:
https://www.ecett.eu/en/home/