Zarząd Główny Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych z radością informuje, że podczas 17-tej konferencji Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych odbywającej się w Salonikach, Grecja w dniach 19-20 września 2019 roku, została oficjalnie przyjęta w poczet członków EFTC.

Zarząd Główny EFTC jednogłośnie przyjął kandydaturę Polski jako organizatora 19-tej konferencji EFTC w 2023 roku i powierzył PFST organizację tego wydarzenia.

Jesteśmy dumni i zmobilizowani.