SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Praca terapeutyczna z rodzinami

I EDYCJA

200 godzin

Aleksandra Lewandowska-Walter

Jolanta Łazuga – Koczurowska

karta-zgłoszeniowa praca z rodziną

Szkolenie obejmuje 200 godzin wykładów i warsztatów. Adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców i dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

Tematyka sesji warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia:

  1. terapia rodzin w rozumieniu różnych teorii (wykład z elementami ćwiczeń praktycznych)
  2. pierwsze spotkanie z rodziną w ujęciu systemowym (nawiązanie kontaktu, orientacja w potrzebach)
  3. diagnoza systemu rodziny (cykl życia rodziny, ważne wydarzenia w rodzinie)- wywiad z rodziną – struktura relacji rodzinnych,- pytania cyrkularne, linearne i strategie reflektujące
  4. praca terapeutyczna z różnymi typami rodzin, ich specyficzne problemy.

Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymują certyfikat PFST.

Z A P I S Y na szkolenie do 30 września 2020.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

Koszt szkolenia : 1950,00 zł

Miejsce szkolenia :

Gdańsk 

Szkolenie trwać będzie od października 2019 roku do maja 2020 roku.

Terminy zajęć:

Zjazd I 18-20 października 2019r.- sesja inauguracyjna!!!

Zjazd II- 22-24 listopad 2019r.

Zjazd III 20-22 grudzień 2019r.

Zjazd IV 31 styczeń-2 luty 2020r.

Zjazd V 26 luty- 1 marzec 2020r.

Zjazd VI 3-5 kwiecień 2020r.

Zjazd VII 8-10 maj 2020r.

Zapraszamy