Szkolenia specjalistyczne

2020 – 2023

Odkrycie źródła siły w samym sobie

jest w konsekwencji najlepszą przysługą

jaką możemy wyświadczyć innym ludziom

Rollo May – „Miłość i wola”

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych prowadzi szkolenia od 1997 r. Rozpoczęliśmy naszą szkoleniową działalność zanim wprowadzono w Polsce system certyfikacji zawodowej. Byliśmy inicjatorami tego systemu i jego współtwórcami przez ponad 20 lat dbając o doskonalenie i rozwój umiejętności i kompetencji osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianą pomocą osobom używającym substancje psychoaktywne. Mamy za sobą 15 edycji szkoleń certyfikujących. W prowadzonych przez zespół PFST programach szkoleniowych uczestniczyło dotychczas około 10 000 osób. Zachęceniu przez uczestników tych szkoleń, odpowiadając na potrzeby środowiska profesjonalistów przedstawiamy pierwsze propozycje szkoleń na najbliższe lata.

Zespół szkoleniowców to teoretycy i praktycy z dlugoletnim doświadczeniem zawodowym, legitymujący się niekwestionowanym dorobkiem w zakresie psychoterapii, profilaktyki uzależnień, psychokorekcji oraz szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Realizujemy tylko autorskie, nowatorskie i sprawdzone programy szkoleniowe.

Wykorzystujemy najnowszą światową wiedzę i doświadczenia w zakresie profilaktyki i psychoterapii uzależnień .

.

Udział w naszych szkoleniach zapewnia:

  • Poszerzenie wiedzy i doświadczenia

  • Rozwój osobisty

  • Profesjonalizm i kompetencje

  • Niekonwencjonalny warsztat własnej pracy

  • Umiejętność stosowania nowoczesnych metod w praktyce psychoterapeutycznej z każdym klientem

  • Satysfakcję osobistą i zawodową

  • Integrację ze środowiskiem zawodowym

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych udziela swoim członkom zniżek za udział w szkoleniach w wysokości 10 %.

Szkolenia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, seminariów, treningów i sesji superwizyjnych oraz stażów zawodowych w wybranych placówkach leczenia uzależnień. Wszystkie zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem środków audiowizualnych i najnowszych technik aktywnej edukacji. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały ( skrypty, pomoce, itp.)

Opłaty za szkolenia mogą być uiszczane w ratach różnej wysokości ( negocjowane z administratorem szkoleń.

Kierownikiem administracyjnym szkoleń jest Anna Czapska, za kształt merytoryczny zajęć odpowiada Jolanta Łazuga – Koczurowska

Zgłoszenia na określone szkolenie przyjmowane są drogą internetową albo pocztą tradycyjną a także on – line. Karty zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej PFST ( www.pfst.pl

Wszelkie informacje można uzyskać po numerem : kom. + 48 795 284 263

Adres do korespondencji:

ul. Agrarna 2

80 – 298 Gdańsk