W ostatnią sobotę, tj. 25 stycznia, w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Łodzi, odbyło się szkolenie „Terapia osób uzależnionych z problemami seksulanymi”, zorganizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych.
Szkolenie w formie wykładowo- warsztatowej prowadzone było przez Patryka Długosza i Danutę Długosz, w atmosferze sprzyjającej nie tylko skupieniu na omawianym zagadnieniu, ale też wzajemnemu poznaniu i integracji uczestników. Dodatkowym atutem był bufet przygotowany przez wolontariuszy ze społeczności terapeutycznej ośrodka z Tuszyńskiej.