Poniżej tekst oraz plik  listu przedstawicieli Zarządu Głównego Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych do wszystkich Społeczności Terapeutycznych w Europie:

 

31 marca 2020 r

 

Drodzy przyjaciele,

 

Do wszystkich członków naszych  Społeczności Terapeutycznych w Europie:

Żyjemy w niezwykle trudnych czasach! Prawdą jest, że wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stajemy przed nowym wyzwaniem:

takie sytuacje mogą wydobyć z nas najgorsze lub najlepsze cechy. Chcielibyśmy zachęcić Was do sumienności i wytrwałości, nigdy nie rezygnujcie z zaangażowania!

Ponieważ wygląda na to, że mamy przed sobą długą drogę, potrzebujemy dodatkowej odwagi, odporności, wytrwałości i cierpliwości. I oczywiście miłości, przede wszystkim miłości do siebie samych i tych wokół nas.

Jesteśmy wspólnotą, która trzyma się razem, szczególnie w trudnych czasach. I chociaż nie możemy być fizycznie blisko siebie – (co jest dla nas trudne: w końcu jesteśmy „przytulaczami”!) – możemy być dla siebie dostępni mentalnie. Teraz nie ma czasu na utratę poczucia wspólnoty. Przeciwnie, powinniśmy być bardziej świadomi naszej przynależności do siebie
My wszyscy, członkowie programów terapeutycznych, rodziny i pracownicy, powinniśmy dbać o siebie i innych, szczególnie o tych najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo. Dzisiaj nasze myśli bardziej niż kiedykolwiek dotyczą naszych sióstr i braci we Włoszech i Hiszpanii. Do tej katastrofy podchodzimy nie ze strachem, ale z odpowiedzialnością, z całą powagą, na jaką ta sytuacja zasługuje. Jesteśmy ludźmi TC i pokonamy te trudności!

W imieniu całego zarządu EFTC

(Dirk, Karen, Oriol, Pauline i Rowdy)

list EFTC, wersja PL