19 – 20 wrzesień 2019  

Saloniki, Grecja
Czas na renesans Społeczności Terapeutycznych ?
W dniach 19 – 20 września 2019 roku w Salonikach w Grecji odbywała się XVII
Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych pod hasłem „Everything
Flows. Zmiany w metodzie społeczności terapeutycznej dla uzależnionych”, której głównym
organizatorem byli : Europejska Federacja TC, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach
Centrum Terapeutyczne dla osób Uzależnionych KETHEA oraz organizacja APRO
(Alternatywne Programy Terapii dla Osób Uzależnionych). Patronat na Konferencją objęło
Ministerstwo Zdrowia Grecji oraz Urząd Miasta Saloniki reprezentowany przez Prezydenta
Miasta Konstantinosa Zervasa.
Odbywająca się w drugim co do wielkości mieście Grecji, w najnowocześniejszym jego
miejscu – The Thessaloniki Concert Hall zgromadziła, ku zaskoczeniu samych
organizatorów, ponad 500 uczestników z 40 krajów ( w tym przedstawicieli z
zaprzyjaźnionych pozaeuropejskich Federacji Społeczności Terapeutycznych – Ameryki
Południowej i Północnej, Australii i Afryki i Azji). Konferencję poprzedziło dwudniowe
seminarium organizowane w dniach 17 – 18 września przez Instytut Szkoleniowy Światowej
Federacji Społeczności Terapeutycznych we współpracy z Uniwersytetem Arystotelesa.
Tematem seminarium były zagadnienia pracy z grupami specyficznymi w ST, nowym
rozwiązaniom w obszarze organizacji pracy społeczności oraz konieczności permanentnego
podwyższania jakości pracy ST i konieczności superwizji zespołów terapeutycznych
pracujących w ST.
Program merytoryczny XVII konferencji to ponad 120 prezentacji ( wykładów, warsztatów i
dyskusji panelowych oraz 25 sesji plakatowych ). Przedstawiane prezentacje obejmowały
kilka grup zagadnień, między innymi: 1. Praca metodą społeczności terapeutycznej w
zakładach karnych, 2. Społeczność terapeutyczna adresowana do grup specyficznych

(młodzież, kobiety, osoby z podwójną diagnozą, itp). 3. Nowe perspektywy, nowe pomysły,
nowe rozwiązania dla społeczności terapeutycznych, 4. Kwestie etyczne, szkoleniowe,
kooperacyjne. Kipiało od mnogości doświadczeń i pomysłów. Toczące się rozmowy i
dyskusje inspirowały i wyzwalały poczucie, że metoda społeczności terapeutycznej nabiera

nowego, bardziej dostosowanego to dzisiejszych czasów znaczenia i że jej rola w systemie
pomocy osobom uzależnionym zdecydowanie się umacnia, chociaż nie zawsze zdaniem
niektórych prelegentów, jest to doceniane przez rządzących. Wystąpienie Roda Mullena

(Amity Foundation) – „Right Living” poświęcone praktycznym wskazówkom dla
Społeczności Terapeutycznych na całym świecie w dobie zmian klimatu można uznać za
ideowy manifest Konferencji w Salonikach.
Wśród zaproszonych wykładowców i prezenterów można było spotkać wybitnych
naukowców i doświadczonych praktyków zajmujących się od lat społecznością terapeutyczną
czy szerzej problematyką uzależnień, między innymi prof. prof. G De Leon, Gilberto Gerrę,
M.Kooymana, Alexis Goosdeel, Roda Mullena, Rowdy Yatesa, Igora Koutsenoka, Naję
Arbiter, Joe Cullena, Tomasa Legla, Oriola Esculiesa oraz wielu badaczy, naukowców i
praktyków reprezentujących różne organizacje z Grecji.
Następna XVIII Konferencja EFTC odbędzie się w 2021 roku w Glasgow, a w 2023 r.
miejscem Konferencji będzie Gdańsk.