XVIII Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych
21 – 23 wrzesień 2022
Glasgow, Szkocja
W dniach 21 – 23 września 2022 roku w Glasgow w Szkocji odbyła się XVIII Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych pod hasłem „Complexity Sustainability i Inclusion”, której głównym organizatorem byli: Europejska Federacja Społeczności Terapeutycznych oraz Pheonix Futures Scotland.
Program merytoryczny XVIII konferencji to ponad 50 prezentacji (wykładów, warsztatów i dyskusji panelowych). Przedstawiane prezentacje obejmowały kilka grup zagadnień, między innymi: 1. Praca metodą społeczności terapeutycznej w zakładach karnych. 2. Nowe perspektywy, nowe pomysły, nowe rozwiązania dla społeczności terapeutycznych. 3. Kwestie etyczne, szkoleniowe, kooperacyjne, 4. Kwestie związane z sytuacją pandemiczną (COVID-19).
Wśród zaproszonych wykładowców i prezenterów można było spotkać wybitnych naukowców i doświadczonych praktyków zajmujących się od lat społecznością terapeutyczną, czy szerzej problematyką uzależnień, między innymi: prof. George De Leon, Roda Mullena, Oriola Esculiesa oraz wielu badaczy, naukowców i praktyków reprezentujących różne organizacje ze świata i Europy.
Przed rozpoczęciem konferencji uczestnicy mogli również zwiedzać nowatorskie programy terapeutyczne, w tym społeczność dla rodziców z problemem uzależnienia wraz z dziećmi- Harper House, Phoenix Futures Specialist Family Service, społeczność Phoenix Futures Therapeutic Community Residential Service, „Terapia przez Naturę” – Phoenix Futures and John Muir Trust w Glenlude oraz Communities of Recovery Fife – RtN / Recovery Café w Glasgow.
Ta konferencja była również hołdem złożonym wieloletnim działaczom w społecznościach terapeutycznych- Rowdemu Yates oraz Naji Arbiter.
Podczas konferencji odbyły się również obchody 40 rocznicy stowarzyszenia EFTC, która obchodzona była w zeszłym roku, ale dopiero teraz była okazja do wspólnego świętowania.
Poza stroną merytoryczną, ogromną wartością była atmosfera na konferencji, która oddawała znaczenie relacji interpersonalnych i poczucie wspólnoty uczestniczących niej osób.
Podczas konferencji obecna była nasza delegacja, która wraz z innymi przedstawicielami ze społeczności w Europie i na świecie świętowała 40 rocznicę EFTC. Następna, XIX konferencja Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych odbędzie się w 2024 roku u nas w Gdańsku, a PFST będzie gospodarzem tego wydarzenia.