POLSKA FEDERACJA SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNYCH

zaprasza na XVII edycję szkolenia w dziedzinie uzależnień

w zakresie Instruktora Terapii Uzależnień i Specjalisty Psychoterapii Uzależnień

2020-2023

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w obszarze uzależnień. Przygotowuje do uzyskania certyfikatu Instruktora Terapii Uzależnień lub Specjalisty Psychoterapii Uzależnień przyznawanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia wymagane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 roku tj. m.in. wprowadzenie do psychopatologii i  psychoterapii,  koncepcje uzależnienia i psychoterapii osób uzależnionych, oddziaływania psychospołeczne ukierunkowane na poprawę zdolności funkcjonowania społecznego pacjentów, leczenie farmakologiczne w terapii osób uzależnionych, pracę terapeutyczną z bliskimi osób uzależnionych; pracę z grupami specyficznymi, prawne aspekty używania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych i leczenia uzależnień w Rzeczypospolitej Polskiej.

Łączna liczba godzin szkolenia wynosi: 994 godzin zajęć dydaktycznych (w tym: 814 godzin zajęć teoretycznych oraz 80 godzin stażu klinicznego i 100 godzin superwizji)

Tytuł Specjalisty Psychoterapii Uzależnień uzyskać może osoba spełniająca kryteria wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 21 sierpnia 2018 roku (artykuł 27 ust.7) tj. posiadająca tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub uzyskała tytuł magistra po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalną, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia.

Tytuł Instruktora Terapii Uzależnień uzyskać może osoba p spełniająca kryteria wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 21 sierpnia 2018 roku (artykuł 27 ust.8) tj. posiadająca wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.

 

Całkowity koszt szkolenia wynosi

12 800zł

Istnieje możliwość opłat ratalnych. Pierwszą ratę w wysokości 1.900 zł należy uiścić przed pierwszym zjazdem szkoleniowym tj. do 6.11.2020 r. na konto nr:

79 1160 2202 0000 0000 5268 5514

z dopiskiem „Szkolenie: XVII Edycja”. Dowód wpłaty należy zabrać na pierwsze zajęcia.

Pozostałą kwotę należy wpłacać w ratach co kwartał – do 31 stycznia 2021r. II rata w wysokości 1.300 zł, w kolejnych kwartałach 2021 i 2022 roku (ostatnia rata płatna do 31 grudnia 2022r.) w kwocie 1.200 zł.

Członkowie PFST korzystają ze zniżki w wysokości 5%.

Program zajęć szkoleniowych realizowany jest w formie wykładów, warsztatów, treningów i seminariów odbywających się raz w miesiącu od czwartku lub od piątku do niedzieli oraz stażów i superwizji klinicznych (odbywanych po zakończeniu części teoretycznej szkolenia):

– staż kliniczny – 80 godzin

-superwizja kliniczna – 100 godzin

 

Miejsce odbywania zajęć –  Gdańsk, ze względu na pandemię, dokładny adres zajęć podamy w późniejszym terminie.

Uczestnicy szkolenia samodzielnie ponoszą koszty podróży, noclegu oraz wyżywienia. Na miejscu dostępne jest zaplecze sanitarne i socjalne (z możliwością przyrządzania posiłków samodzielnie) Istnieje także możliwość skorzystania z taniego noclegu w miejscu odbywania się zajęć. Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o rejestrację online na stronie internetowej www.pfst.pl lub pocztą tradycyjną po pobraniu karty zgłoszeniowej tutaj: karta zgłoszeniowa ze strony internetowej na adres:

 

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych

  1. Agrarna 2

80-298 Gdańsk.

O zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową po zakończeniu rekrutacji. Decyduje kolejność zgłoszeń. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż miejsce odbywania zajęć może ulec zmianie (przy czym na pewno szkolenie odbywać się będzie na terenie Trójmiasta).

Rekrutacja na szkolenie trwa do dnia 15 października 2020 r.  Pierwszy  zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2020 r  w Gdańsku, adres zostanie podany przed zajęciami.  Początek zajęć  6 listopada o godz. 10.00

Kolejne zjazdy szkolenia planowane są na następujące daty: 4-6.12.2020; 8-10.01.2021; 5-7 lutego 2021; 5-7.03.2021; 16-18.04.2021; 19-23 maja 2021; 23-27.06.2021; 9-11.07.2021; 6-8.08.2021; 17-19.09.2021; 14-17.10.2021; 19-20.11.2021; 17-19.12.2021; styczeń 2022; luty 2020, marzec 2022, kwiecień 2022, maj 2022;czerwiec 2022; lipiec 2022; sierpień 2022, wrzesień 2022, październik 2022, listopad 2022, grudzień 2022, styczeń 2023 – ostatni zjazd części teoretycznej szkolenia; luty 2023-luty 2024 – staż kliniczny, superwizja kliniczna; wiosna 2024 roku możliwość do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego w sesja wiosennej.

 

Wszelkich  informacji udzielamy telefonicznie pod nr tel. 795 284 263 lub drogą e-mailowa pfst@interia.pl.

 

Serdecznie zapraszamy!