Polską Federacją Społeczności Terapeutycznych kieruje Zarząd PFST w składzie:

Jolanta Łazuga – Koczurowska –przewodnicząca PFST

Katarzyna Puławska – Popielarz – wiceprzewodnicząca

Piotr Adamiak – wiceprzewodniczący

Arleta Kempka – skarbnik Zarządu

Barbara Tokarska – sekretarz Zarządu