Polską Federacją Społeczności Terapeutycznych kieruje Zarząd PFST w składzie:

Jolanta Łazuga – Koczurowska –przewodnicząca ZG PFST

Barbara Tokarska- wiceprzewodnicząca ZG PFST

Marek Grondas – wiceprzewodniczący ZG PFST

Arleta Kempka – skarbnik ZG PFST

Michał Budniakiewicz – sekretarz ZG PFST