Chcielibyśmy podzielić się z Państwem informacjami na temat projektu ETC Projekt, w którym brali udział członkowie PFST. Celem projektu jest włączenie młodych osób leczących się w ośrodkach uzależnień z 2 europejskich państw w proces rozwoju oraz dostosowania metody społeczności terapeutycznej do obecnych warunków i specyfiki współczesnego uzależnienia. Cel będzie realizowany włączając do działania grupy projektowe składające się z pacjentów leczących się w ośrodkach oraz tych, którzy już ukończyli terapię i specjalistów. W sumie w projekcie weźmie udział 8 pracowników z 2 organizacji oraz 10 pacjentów (z czego co najmniej 2, którzy ukończyli terapię). Program ma na celu zbadanie oraz ulepszenie całego cyklu terapeutycznego w kontekście wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem pierwszych miesięcy terapii, które są najtrudniejsze dla pacjentów. Projekt jest również istotny ze względu na ustawiczną zmianę charakteru uzależnienia, które na przestrzeni lat zmieniło się radykalnie a porównując metodę społeczności terapeutycznej – została ona na podobnym poziomie jak w latach 90 co oznacza ryzyko niedostosowania do obecnych czasów. Załączamy również film, który powstał przy udziale uczestników projektu.

Gratulujemy wykonanej pracy i życzymy powodzenia w projekcie!