SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE

Praca wychowawczo – terapeutyczna

z młodzieżą z grup wysokiego ryzyka”

I EDYCJA

220 godzin

Piotr Adamiak

Jolanta Łazuga – Koczurowska

Szkolenie obejmuje 150 godz. warsztatów, 70 godzin superwizji oraz tygodniowy staż w społeczności terapeutycznej dla młodzieży. Adresowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, wychowawców i dyrektorów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Domów Dziecka, Ośrodków Socjoterapeutycznych.

Tematyka 6 sesji warsztatowych obejmuje następujące zagadnienia:

  • Postępowanie diagnostyczne w stosunku do dzieci i młodzieży z grup wysokiego ryzyka

  • Interwencje korekcyjno – terapeutyczne w codziennej pracy wychowawczej

  • Społeczność terapeutyczna jako skuteczna metoda pracy z grupą

  • Profilaktyka zachowań ryzykownych

  • Interwencje w sytuacjach kryzysowych.

Po odbyciu warsztatów uczestnicy szkolenia odbywają tygodniowe staże w społecznościach terapeutycznych w rekomendowanych ośrodkach leczenia , terapii i rehabilitacji uzależnień, a następnie przez okres 6 miesięcy superwizują własną pracę podczas comiesięcznych sesji superwizyjnych. Po zakończeniu całego cyklu szkoleniowego uczestnicy otrzymują certyfikat PFST.

Koszt szkolenia : 2310,00 zł

Zgłoszenia na szkolenie do 30 października 2019.

Terminy:

I sesja warsztatowa – 08 – 10 listopada 2019

II sesja warsztatowa – 06 – 08 grudzień 2019

III sesja warsztatowa – 10 – 12 styczeń 2020

IV sesja warsztatowa – 07 – 09 luty 2020

V sesja warsztatowa – 06 -08 marzec 2020

VI sesja warsztatowa – 17 – 19 kwiecień 2020

Staże zawodowe: w okresie kwiecień – czerwiec 2020

Superwizje: od lipca do grudnia 2020 ( 1 spotkanie w miesiącu)

Miejsce szkolenia :

Gdańsk , lub w każdym innym regionie Polski jeżeli zbierze się grupa minimum 25 osobowa.