W  dniu 27 listopada 2020 odbyło się spotkanie Zarządu Głównego Europejskiej Federacji
Społeczności Terapeutycznych (EFTC), w którym jako PFST mieliśmy przyjemność uczestniczyć.
Podczas spotkania zostało zaprezentowane sprawozdanie z ostatniej konferencji z 2019 roku
w Salonikach (uczestnicy to 500 gości ze 130 organizacji i 40 państw) oraz wydarzeń zorganizowanych
przez członków EFTC w poszczególnych krajach w ubiegłym roku.
Uwagę poświęcono badaniom dotyczącym społeczności terapeutycznej, zachęcając do
prowadzenia badań na poziomie lokalnym, mogącym sprzyjać ewaluacji metody oraz
rekomendacjom.
Przyjęto nowych członków  EFTC- Bilani Sofia z Bułgarii, Centro De Solidariedade Projecto
Homem oraz „Only Today”; Varna, Bułgaria. Członkowie zostali przyjęci do EFTC.
Kolejnym punktem spotkania było zatwierdzenie nowych terminów (ze względu na sytuację
pandemii) kolejnych konferencji EFTC, tj.  w Glasgow- 2022 rok i Gdańsk- 2024 rok (1) .
Ponadto uczestnicy spotkania wymienili się informacjami na temat organizowanych i
planowanych konferencji, webinariów, realizowanych projektów, publikacji, służących wymianie
dobrych praktyk w pracy terapeutycznej.
Na zakończenie wymieniono się doświadczeniami związanymi z sytuacją pandemii, w których
wybrzmiewało poczucie wspólnoty i optymizmu na przyszłość.

(1) Rozpoczęliśmy już wstępne przygotowania związane z organizacją konferencji. Osoby zainteresowane
współpracą, zapraszamy do kontaktu