W dniach 3-6 marca 2020r. w Wiedniu odbyła się 63 sesja ONZ, podczas której przedstawiciele Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych przedstawili dokument zawierający rekomendacje dotyczące profilaktyki i leczenia osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych jako członek EFTC jest sygnatariuszem tego dokumentu. Poniżej oryginalna wersja rekomendacji EFTC oraz jej polski przekład (dokonany własnymi siłami).

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami dotyczącymi profilaktyki i leczenia osób uzależnionych oraz kierunków współpracy międzynarodowej zawartymi w tym dokumencie.

Statement_Evidence_Based_63CND_ENG

Dokument Organizacji Pozarządowych PL